70. Attila cserkészcsapat

70. Attila cserkészcsapat

Közösség, barátság, összetartás, együttműködés, kitartás, jókedv; ez mind-mind jellemzi az Attila Cserkészcsapatot.

Cserkész élet Hollandiában

Már egy ideje otthonainkba zárkóztunk, az iskolák is zárva tartanak, nemsokára kezdődik a májusi szünet is. Hosszú hetek állnak mögöttünk és még előttünk is, tele kihívásokkal, megoldandó nehézségekkel. A gyermekeink és a magunk élettere napról napra korlátozódik, és ez sokszor surlódásokhoz, konfliktusokhoz vezethet.

Természetesen nem szeretnénk, hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy a cserkészet eltünt az életükből, sőt!

Tudjuk, hogy rengeteg fejlesztő és szórakoztató programot kínálnak az online felületek, és talán bennetek is felmerült, vajon a cserkészet tud, vagy akar-e csatlakozni ezen irányvonalhoz. Természetesen ha rákerestek, találhattok cserkészettel kapcsolatos játékokat, kvízeket, de ezek inkább csak egyszerű szórakoztató feladatok. A cserkészet nevelési metodikája a személyes, megélt élményen, és a példamutatáson alapul. Minden jószándékunk mellett sem tartjuk lehetségesnek, hogy ezt a fajta tapasztalást online fórumon megélhető élményként átadhassuk. Ellenben komolyan gondolkodunk olyan játékokon, vetélkedőkön, és kreatív feladatokon, tevékenységeken amit a gyerekek szabadidejükben hasznos időtöltésként elvégezhetnek. 

Úgy gondoljuk, hogy most állnak szemben az egyik legnagyobb kihívásukkal. Mindazt a szeretetet, törődést, és odafigyelést amit számukra biztosítottunk, át kell ültessék a hétköznapokba. Többen halhattátok már, hogy valójában a foglalkozásokon csak megtanuljuk, mit jelent cserkészkedni. A valódi munka a hétköznapok kihívásaiban rejlik. Türelmesnek, segítőkésznek maradni a nehezebb pillanatokban, szeretettel fordulni egymás felé, amikor feszültséggel teli a levegő. Ez az, ami a cserkészetet azzá teszi, ami. És ez nem egy online megosztható tartalom.

A hollandiai 70. sz. Attilla cserkészscsapat mindennapjai is erősen megváltoztak az Európát sújtó járvány helyzet miatt. Cserkésztestvéreinkkel mindig a közös muka és a felhőtlen jókedv kohéziós ereje formált minket egybe, igy lettünk egy csapat, igy lettünk a 70-es sz. Attila Cscs. A közös munka és az ebből eredő jókedv lehetőségei mostanság igen csak ritkultak. Cserkészekről lévén szó kerestük, és más, környező csapatokkal együtt jelenleg is azon munkálkodunk,  hogy közösségünket egybe tartsuk, a csapat csapat maradjon. Törni kezdtük magunkat, hogy az online világ kinálta lehetőségeket kiaknázva meglépjük-e azt az elsőre igen ellenmondásos lépést, hogy online cserkészkedjünk, hiszen azt mindenki tudja: a csekész nem online.

De mi mégis az elmúlt időszakot arra használtuk, hogy egy olyan felüleletet hozzunk létre, ahol minden cserkész korosztály tud számára hasznos vagy szórakoztató dolgot mivelni. Csapatvezetőink hivatásából fakadóan az informatkai tudás-háttér nem jelenthetett problémát, cserkész ismeretanyagaink pedig eleve adottak voltak. Készítettünk tehát egy oldalt, ahol a gyerkeknek feladatokat tudunk kiadni és vissza is tudják küldeni a megfejtéseket, az elkészült műveket. Ennek használatához mindenki kapott egy regisztrációs emailt, gyermekenként. A feladatok nem kötelező jellegűek, mindenki a saját lehetőségei, kedve vagy éppen tempója szerint csinálhatja. Ezek egyszerű rajz-,  olvasás-, rovás írás-olvasás- , csomózás-, faragás-, hímzés-, találós kérdés-, szólás-mondás feladatok. Ezzel szeretnénk a gyerekek számára a cserkésztudást bőviteni, a meglévőt megőrizni és a további fejlődést biztosítani. Biztosan tudjuk, hogy eleinte egy kis segítségre lesz szükségük a gyerekeknek a program haszálatához, nyomtatáshoz illetve a megoldások feltöltéséhez, de ezek is kompetenciák, gyakorlással megtanulható, elsajátîtható; még ha ez olyan természetes is lehet egy mai fiatalnak.

Természetesen minden nemű észrevételt szívesen fogadunk a használóktól, sőt szeretnénk ha segítenének a visszajelzéseikkel a további fejlesztésben és a feladatok jellegének, mennyiségének a meghatározásában is. Szerettük volna a cserkészmozgalom által felhalmozott tudást, legalább is annak egy kis részét nem felejteni hagyni, és igy hasznos és tartalmas elfoglaltságot biztositani ezekben az időkben. Hiszünk a kezdeményezésünk létjogosultságában, hasznosságában, valamint abban,hogy ez egyfajta segîtséget jelenthet a szülők számára is. Azonban leszögezném, hogy a személyes megtapasztaláson alapuló élményszerzést, cserkészetet nem helyettesíti. Kiegészíti. 

Jó munkát!

70. sz. Attila cscs.